موز میوه ای با ارزش تغذیه ای فراوان است ولی در زمان کوتاهی بعد از خریداری شدن شروع به سیاه شدن می کند و ظاهر میوه دیگر دلپذیر نیست. اگر موز را در یخچال بگذاریم فرایند سیاه شدن موز زودتر اتفاق می افتد.

 

نکات مهم برای نگهداری موز:

1- به محض رسیدن به خانه موزها را از کیسه پلاستیکی یا پاکت کاغذی خارج کنید.

2- موز را در محیط، جایی دور از تابش خورشید و اجاق گاز، ترجیحاً در جای تاریک و خنک قرار دهید.

3- دقت کنید موز را نباید مستقیماً روی میز، کابینت یا سطح قراردهید چون قستمهایی که در تماس قرار می گیرد زودتر سیاه می شود.

4- بهتر است اگر می خواهید موز را زودتر مصرف کنید آن را آویزان کنید.

5- برای حفظ بیشتر موز بهتر است ساقه موز توسط سلفون پلاستیکی خوب پوشیده شود. این کار مانع از رسیدن گاز اتیلن به ساقه و رسیده شدن زودتر آن می شود.

6- می توان موزها را از خوشه جدا کرد و انتهای هرکدام را جداگانه با پلاستیک بپوشانید و با فاصله از هم قرار دهید.

7- اگر زمان طولانی تری می خواهید موز را نگهدارید کاملا در سلفون بپیچید و دریخچال بگذارید پوست آن سیاه می شود ولی داخل آن تا مدتی سالم می ماند.

 

8- در کشورهای دیگر توپ های کوچکی وجود دارد. موز را درون ظرفهای پلاستیکی در دار همراه با این توپ ها قرار می دهند و تا 15 روز موز سالم می ماند.

وقتی میوه ها می رسند از خود گاز اتیلن متصاعد می کنند گاز اتیلن در محیط باعث رسیده شدن بیشتر میوه ها می شود. برای همین باید ساقه موز پوشانده شود تا کمتر در معرض اتیلن آزاد شده از میوه قرار بگیرد. این سیب های آبی رنگ نقش جذب کننده گاز اتیلن را دارند و به عمر طولانی تر میوه و سبزی کمک می کنند.

 

با موزهای که خیلی رسیده و قهوه ای شدند چه کنیم:

- شیر موز درست کنید.

- کیک موزی بپزید.

- اسموتی موز درست کنید.

 

منابع:

Tastessence

WIKIHOW