در ایتالیا به صبحانه colazione می گویند. صبحانه در ایتالیا وعده ای ساده، سبک و البته شیرین است. با وجودی که این صبحانه از لحاظ تغذیه ای خیلی سالم نیست ولی خوشمزه است. آنچه بطور کلی در ایتالیا برای صبحانه مرسوم است یک نوشیدنی داغ همراه با نوعی شیرینی می باشد.

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید...