تعریف شاخص گلایسمی(Glycemic index):

شاخص گلایسمی یک مقیاس نسبی بین 0 تا 100 است که نشان می دهد مواد غذایی چگونه روی سطح قند خون اثر می گذارند. وقتی شاخص گلایسمی کمترباشد نشان دهنده این است که هضم ماده غذایی به آرامی انجام می شود و در نتیجه سطح قند خون به آرامی افزایش می یابد. مواد غذایی با شاخص گلایسمی کمتر باعث می شوند مدت بیشتری احساس سیری داشته باشیم و اشتها کنترل می شود. برای افراد دیابتی خوردن مواد غذایی با شاخص گلایسمی بالا توصیه نمی شود چرا که این مواد به سرعت سطح قند خون را افزایش می دهند و این برای بیماران قندی بسیار خطرناک می باشد.

طبقه بندی شاخص گلایسمی:

شاخص گلایسمی کم : اگر شاخص گلایسمی 55 یا کمتر باشد.

شاخص گلایسمی متوسط : از 56 تا 69

شاخص گلایسمی بالا: 70 و بالاتر

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید...