اثرات پیاده روی بر سلامتی 

پیاده روی یک ورزش مفید،ساده و کم هزینه است و می تواند باعث سلامتی و شادابی شود. پیاده روی برای کنترل و کاهش وزن، برای سلامت قلب،  تنظیم قندخون، جلوگیری از پوکی استخوان ، تقویت عضلات و ماهیچه ها، تنظیم فشارخون و تقویت سیستم ایمنی بدن مفید است. 

روزانه با خوردن مواد غذایی گوناگون مقداری کالری وارد بدن می شود. قسمتی از کالری برای فعالیت دستگاه های مختلف بدن مصرف می شود( انرژی موردنیاز برای متابولیسم پایه)،مقداری از کالری دریافتی صرف انجام کارهای روزمره می شود. هر انسان با توجه به جنسیت، سن، قد و استخوان بندی و نوع فعالیت بدنی به مقداری کالری در روز نیاز دارد.

اگر مقدار کالری دریافتی از غذاها با مقدار کالری مورد نیازش برابر باشد؛ شخص روی وزن ایده ال می ماند. اگر مقدار کالری دریافتی بیشتر از کالری مصرفی باشد فرد چاق می شود و چنانچه بیشتر از کالری که دریافت می کند کالری بسوزاند لاغر می شود. اگر می خواهید بدانید وزن ایده ال شما چقدر باید باشد کلیک کنید. همچنین اگر می خواهید بدانید روزانه چند کیلو کالری نیاز دارید کلیک کنید.

(نکته:ما کیلو کالری دریافت می کنیم و کیلو کالری می سوزانیم ولی در زبان انگلیسی کالری وقتی با C بزرگ نوشته شود کالری خوانده می شود ولی منظور همان کیلو کالری است.)

پیاده روی و کاهش وزن

هنگام پیاده روی کردن مقداری کالری مصرف می شود. یعنی شما می توانید کالری اضافی که دریافت کرده اید و به چربی تبدیل شده را بسوزانید و لاغر شوید یا با سوزاندن کالری های دریافتی مانع از تبدیل شدن آنها به چربی شوید و وزنتان را کنترل کنید. ولی سوال اینجاست که هنگام پیاده روی کردن چقدر کالری می سوزانیم؟! مقدار کالری مصرفی هنگام پیاده روی به عوامل متعددی بستگی دارد مانند :

وزن 

مقدار مسافتی که پیاده روی می کنید.

سرعت پیاده روی کردن

مسطح بودن مسیر پیاده روی یا داشتن سربالایی و سرازیری

در جدول  زیر مقدار کالری مصرفی هنگام پیاده روی با توجه به وزن شخص و سرعت پیاده روی محاسبه و ارائه شده است:

وزن (کیلوگرم) سرعت پیاده روی 15 دقیقه 30 دقیقه 45 دقیقه یک ساعت
45 متوسط (4.8 کیلومتر بر ساعت)  40Cal  80Cal  119Cal  159Cal
45 سریع (5.6 کیلومتر بر ساعت)  48Cal  97Cal  145Cal   194Cal
45 خیلی سریع (6.4 کیلومتر برساعت)  56Cal  113Cal  169Cal   225Cal
50 متوسط (4.8 کیلومتر بر ساعت)  44Cal  88Cal  131Cal  175Cal
50 سریع (5.6 کیلومتر بر ساعت)  54Cal  108Cal  161Cal  215Cal
50 خیلی سریع (6.4 کیلومتر برساعت)  63Cal  125Cal  188Cal  250Cal
55 متوسط (4.8 کیلومتر بر ساعت)  48Cal  96Cal  143Cal  191Cal
55 سریع (5.6 کیلومتر بر ساعت)  59Cal  118Cal  177Cal  237Cal
55 خیلی سریع (6.4 کیلومتر برساعت)  69Cal  138Cal  206Cal  275Cal
59 متوسط (4.8 کیلومتر بر ساعت)  52Cal  103Cal  155Cal  207Cal
59 سریع (5.6 کیلومتر بر ساعت)  63Cal  127Cal  190Cal  254Cal
59 خیلی سریع (6.4 کیلومتر برساعت)  74Cal  148Cal  221Cal  295Cal
63.5 متوسط (4.8 کیلومتر بر ساعت)  56Cal  112Cal  167Cal  223Cal
63.5 سریع (5.6 کیلومتر بر ساعت)  69Cal  138Cal  206Cal  275Cal
63.5 خیلی سریع (6.4 کیلومتر برساعت)  80Cal  160Cal  240Cal  320Cal
68 متوسط (4.8 کیلومتر بر ساعت)  60Cal  119Cal  179Cal  238Cal
68 سریع (5.6 کیلومتر بر ساعت)  73Cal  149Cal  219Cal  292Cal
68 خیلی سریع (6.4 کیلومتر برساعت)  85Cal  170Cal  255Cal  340Cal
72.5 متوسط (4.8 کیلومتر بر ساعت)  64Cal  128Cal  191Cal  255Cal
72.5 سریع (5.6 کیلومتر بر ساعت)  78Cal  157Cal  235Cal  314Cal
72.5 خیلی سریع (6.4 کیلومتر برساعت)  91Cal  183Cal  274Cal  365Cal
77 متوسط (4.8 کیلومتر بر ساعت)  68Cal  135Cal  203Cal  271Cal
77 سریع (5.6 کیلومتر بر ساعت)  83Cal  166Cal  249Cal  332Cal
77 خیلی سریع (6.4 کیلومتر برساعت)  97Cal  193Cal  290Cal  387Cal
82 متوسط (4.8 کیلومتر بر ساعت)  72Cal  144Cal  215Cal  287Cal
82 سریع (5.6 کیلومتر بر ساعت)  88Cal  176Cal  264Cal  353Cal
82 خیلی سریع (6.4 کیلومتر برساعت)  103Cal  205Cal  308Cal  410Cal
86 متوسط (4.8 کیلومتر بر ساعت)  76Cal  151Cal  227Cal  302Cal
86 سریع (5.6 کیلومتر بر ساعت)  93Cal  186Cal  279Cal  376Cal
86 خیلی سریع (6.4 کیلومتر برساعت)  108Cal  216Cal  324Cal  432Cal
91 متوسط (4.8 کیلومتر بر ساعت)  80Cal  159Cal  239Cal  318Cal
91 سریع (5.6 کیلومتر بر ساعت)  98Cal  196Cal  293Cal  391Cal
91 خیلی سریع (6.4 کیلومتر برساعت)  114Cal  228Cal  341Cal  455Cal
102 متوسط (4.8 کیلومتر بر ساعت)  90Cal  179Cal  269Cal  358Cal
102 سریع (5.6 کیلومتر بر ساعت)  110Cal  220Cal  330Cal  440Cal
102 خیلی سریع (6.4 کیلومتر برساعت)  128Cal  256Cal  384Cal  512Cal

مقدار کالری مصرفی هنگام پیاده روی در سربالایی از اعداد ارائه شده در جدول بیشتر است.

منبع:

Verywellfit