بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته

28-31 خرداد 1398

مطابق روال 25 سال گذشته نمایشگاه صنایع غذایی در خرداد ماه برگزار می شود.

 

بازدیدی روز 29 خرداد از نمایشگاه صنایع غذایی داشتم.

بعد از پرداخت مبلغ ورودی نمایشگاه، کسانی را که قصد بازدید از نمایشگاه داشتند به مکانی هدایت می کردند و آنها به اجبار باید ثبت نام می کردند. نام، میزان تحصیلات، شماره تلفن و علت بازدید از نمایشگاه را از آنها می پرسیدند و افراد مجبور بودند پاسخ دهند تا یک کارت بگیرند و بتوانند وارد نمایشگاه شوند و بازدید داشته باشند. این موضوع تعداد زیادی از افراد را شاکی کرده بود که چرا برای یک بازدید ساده از نمایشگاه باید کلی اطلاعات از جمله شماره تلفن بدهند. ولی متاسفانه هیچ مسئولی پاسخگو نبود فقط می گفتند اگر اطلاعات ندهید اجازه بازدید ندارید.

امسال تعداد سالنهایی که در نمایشگاه بین المللی تهران به این نمایشگاه اختصاص یافته بود از سالهای گذشته بیشتر بود. شرکتهای سازنده ماشین آلات صنایع غذایی،شرکتهای تولید کننده محصولات غذایی، شرکتهای بسته بندی، استارتاپها، شرکتهای پخش کننده محصولات غذایی وارداتی،شرکتهای تحقیقاتی، شرکتهای تولید کننده موادشیمیایی و نگهدارنده ها، تولید کنندگان غذاهای آماده و ... در این نمایشگاه شرکت داشتند. 

همچنین سالنهایی به برگزاری کنفرانس های مرتبط با علوم صنایع غذایی اختصاص یافته بود.