وزن ایده ال (Ideal Body Weight)

آیا شما از افرادی هستید که به سلامتی و شکل ظاهری بدن خود اهمیت می دهید؟ آیا دوست دارید بدانید وزن ایده ال شما چقدر باید باشد؟ وقتی فردی وزن ایده ال دارد یعنی از لحاظ ظاهری تناسب اندام دارد نه چاق است و نه لاغر. نه تنها چاقی بلکه لاغری زیادهم باعث مبتلا شدن به بیماری می شود. پس بهترین حالت این است که روی وزن ایده ال خود بمانیم و اندامی متناسب داشته باشیم.

 

چگونه وزن ایده ال (IBW) خود را محاسبه کنیم؟

وزن ایده ال یک بزرگسال به عوامل مختلفی بستگی دارد .جنسیت، قد و استخوان بندی از پارامترهای مهم تاثیرگذار در محاسبه وزن ایده ال هستند.

عوامل موثر در محاسبه وزن ایده ال:

جنسیت:

به طور کلی، زنان وزن کمتری از مردان هم قد دارند، هرچند که به طور طبیعی بدن زنان درصد بیشتری از چربی دارد. این به این دلیل است که بدن مردان عموما دارای توده عضلانی بالاتری است و عضله سنگین تر از چربی است. علاوه بر این زنان معمولا تراکم استخوان پایین دارند. مرد هم قد با  یک زن حدود 10-20٪ وزن بیشتری دارد.

قد:

فرد با قد بلندتر، توده عضلانی و چربی بدن بیشتری دارد که باعث افزایش وزن می شود.

استخوان بندی:

بدن افراد استخوان بندی متفاوتی دارد و این امر در تعیین وزن ایده ال افراد مهم است. افراد از لحاظ استخوان بندی به سه گروه، استخوان بندی  کوچک، درشت و متوسط تقسیم می شوند. آنچه مسلم است در افرد هم قد، فرد با استخوان بندی درشت تر نسبت به فرد با استخوان بندی کوچک وزن بیشتری دارد. با اندازه گیری دور مچ می توان فهمید که چه مدل استخوان بندی دارید.

 

جدول نوع استخوان بندی افراد

جنسیت/قد

اندازه دورمچ

با استخوان بندی کوچک

اندازه دورمچ

با استخوان بندی متوسط

اندازه دور مچ 

با استخوان بندی درشت

زنان با قد کوتاهتر از 157.5 سانتیمتر کمتراز 14cm بین 14و 14.6cm بیشتر از 14.6cm
زنان با قد بین 157.5 تا 165 سانتیمتر کمتر از15.24cm بین 15.24 و 15.9cm بیشتر از 15.9cm
زنان با قد بلندتر از 165    سانتیمتر کمتر از 15.9cm بین 15.9 و 16.5cm بیشتر از 16.5cm
مردان با قد بلندتر از 165 سانتیمتر بین14 تا 16.5cm بین 16.5 تا 19cm بیشتر از 19cm

نکته مهمی که باید به آن اشاره شود این است که در فرمول ارائه شده برای محاسبه وزن ایده ال درصد چربی بدن و عضلات بدن درنظر گرفته نشده است در نتیجه یک ورزشکار ممکن است وزن بیشتری از وزن ایده ال محاسبه شده داشته باشد و بدن سالم و متناسبی هم داشته باشد.

محاسبه وزن ایده ال:

(60- قد برحسب اینچ) 2.3+ 50 = وزن ایده ال مردان

 (60- قد برحسب اینچ) 2.3+ 45.5= وزن ایده ال زنان

نکته مهم:

یک اینچ = 2.54 سانتیمتر

برای افراد کمتر از 153 سانتیمتر، مقدار داخل پرانتز صفر می شود.

 

مثال: محاسبه وزن ایده ال خانمی با قد 160 سانتیمتر:

ابتدا 160 سانتیمتر را بر 2.54 تقسیم می کنیم تا قد برحسب اینچ بدست آید: قد = 62.99

سپس در فرمول می گذاریم:

52.37کیلوگرم =(60-62.99) 2.3+ 45.5 =وزن ایده ال

 

نکته مهم: برای محاسبه دقیق تر وزن ایده ال باید سن افراد، استخوان بندی و نسبت عضله به چربی هم در نظر گرفته شود تا عدد دقیق تری بدست آید. ولی این فرمولی که ارائه شد یک فرمول پذیرفته شده و کاربردی در دنیا می باشد.

در جدول زیر وزن ایده ال براساس جنسیت، قد و نوع استخوان بندی بیان شده است و می تواند راهنمای بسیار خوبی برای شما باشد. پس ابتدا یک متر بردارید و دور مچ خودرا اندازه بگیرید تا بفهمید چه نوع استخوان بندی دارید بعد با نگاه روی جدول وزن ایده ال خود را پیدا کنید.

 

جدول وزن ایده ال برای زنان

قد زنان برحسب متر

وزن ایده ال (کیلو گرم)

برای استخوان بندی کوچک

وزن ایده ال (کیلو گرم)

برای استخوان بندی متوسط

وزن ایده ال( کیلو گزم)

برای استخوان بندی درشت

1.47 41-44 43-48 47-53
1.49 42-45 44-49 48-55
1.52 43-47 45-51 49-56
1.54 44-48 47-52 50-58
1.57 46-49 48-53 52-59
1.60 47-51 49-55 53-60
1.62 48-52 51-57 54-62
1.65 50-53 52-58 56-64
1.67 51-55 54-61 58-66
1.70 53-57 56-63 60-68
1.72 55-59 58-64 62-69
1.75 57-61 59-66 63-71
1.77 58-63 61-68 65-73
1.80 60-65 63-70 67-76
1.82 62-67 65-72 69-78

 

جدول وزن ایده ال برای مردان

قد مردان برحسب متر

وزن ایده ال (کیلوگرم)

برای استخوان بندی کوچک

وزن ایده ال (کیلو گرم)

برای استخوان بندی متوسط

وزن ایده ال (کیلوگرم)

برای استخوان بندی درشت

1.57 50-54 53-58 57-63
1.60 52-55 54-60 58-65
1.62 53-57 56-61 59-67
1.65 54-58 57-63 61-68
1.67 56-60 58-64 62-70
1.70 58-62 60-66 64-73
1.72 59-63 62-68 66-75
1.75 61-65 64-70 68-77
1.77 63-68 66-72 70-78
1.80 65-69 68-74 72-81
1.82 67-71 69-77 74-83
1.85 68-73 71-79 76-85
1.87 70-75 73-82 78-87
1.90 72-77 75-83 80-90
1.92 74-79 78-86 82-92